Početna stranicaPortailGalleryLatest imagesPretraľnikRegistracijaChatLogin

Izbornik
 • Home

 • Forum

 • Blog Marko Marulić

 • Stranica škole

 • Kontakt

 • UPISI 2008/2009
 • Detalji o upisima

 • Postupak i rokovi upisa

 • Predmeti za upis

 • NATJEČAJ ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2008./2009.

  NATJEČAJ ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2008./2009.

  OPĆE ODREDBE

  U I. razred srednje škole upisuju se učenici koji su završiliosnovnoškolsko obrazovanje, a u skladu sa svojim sposobnostima iinteresima i u sklopu planiranih kvota upisa.
  Pravo upisa u srednju školu, pod jednakim uvjetima upisuju hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država i strani državljani ako:

  1. za to postoji međudržavni ugovor ili drugi kulturni, športski islični interes hrvatskih državnih, upravnih i samoupravnih tijela ijavnih ustanova;
  2. takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
  3. je roditelj ili propisano dodijeljeni skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
  4. roditelj te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenog boravka ili poslovnu dozvolu u hrvatskoj;
  5. roditelj te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;
  6. je roditelj te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;
  7. je takva osoba ili roditelj te osobe tražitelj azila
  ZAJEDNIČKA MJERILA I POSTUPCI UPISA

   

  Za upis učenika u I. razred redovitog obrazovanja u srednjim školama prijavljenim kandidatima se boduju:

   

  -         uspjehu prethodnom školovanju prema postignutim ocjenama u VII. i VIII.razredu osnovne škole iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta važnih zanastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa

  -         uspjeh u prethodnom školovanju na osnovi rezultata natjecanja učenika u znanju, vještinama, umijećima i sposobnostima

  -         uspjeh u znatno povećanim programima obrazovanja

  -         uspjeh u otežanim uvjetima obrazovanja  USPJEH U PRETHODNOM ŠKOLOVANJU

   

  Uspjeh u prethodnomškolovanju kao kriterij za upis utvrđuje se na osnovi ocjena općeguspjeha i ocjena iz nastavnih predmeta u VII. i VIII. razredu osnovneškole koji su važni za nastavak u pojedinim vrstama srednjih škola iprograma obrazovanja (u daljnjem tekstu: posebno važni predmeti)i to iz pet (5) predmeta za upis u gimnazije. Svakom kandidatu za upisutvrđuje se ukupan zbroj ocjena iz VII. i VIII. razreda osnovne škole,i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta posebno važnih za nastavakškolovanja utvrđenih u Popisu predmeta i  elemenata posebno važnih za upis.

  Vrednovanjeuspjeha učenika stranih državljana, koji nisu stekli osnovnoškolskunaobrazbu u Hrvatskoj, provest će upisno povjerenstvo primjenjujućiprimjerene elemente vrednovanja iz ove odluke. Procjenu znanja iučenikove mogućnosti praćenja nastave na hrvatskom jeziku utvrdit ćeškola u kojoj se učenik natječe za upis.

  Akodva ili više kandidata u razredbenom postupku po svim osnovamabodovanja imaju jednak broj bodova, prednost za upis ima kandidat kojije stekao bodove i na osnovi rezultata na središnjem i regionalnim(županijskim) natjecanjima u znaju, vještinama, umijećima isposobnostima, a ako među kandidatima nema takvih osoba, prednostodređuje upisno povjerenstvo škole, na temelju boljih ocjena izpredmeta koje smatra najvažnijim za nastavak obrazovanja u toj vrstiškole ili programa.

   

  Vrednovanje rezultata natjecanja

   

  1. Učenicimase vrednuju rezultati u znaju i vještinama koje su postigli nanatjecanjima koja su ustrojena na postupku odabira najboljih učenika, upravilu završnih razreda osnovne škole (odnosno u kojima je učenikprošao razredno, školsko, općinsko, županijsko i državno natjecanje),pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvoznanosti, obrazovanja i športa i Agencija za odgoji i obrazovanje u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, i to:

   

  -         Učenicikoji su na državnom ili međunarodnom natjecanju u znaju i vještinama,kao pojedinci u bilo kojem od predmeta navedenih u priloženom Popis predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola osvojili prvo, drugo ili treće mjesto upisuju se izravno u te škole.

  -         Učenicima koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju u znanju i vještinama u bilo kojem od predmeta navedenih u  Popis predmeta i elemenata posebno važnih za upis u pojedine vrste škola osvojili prvo, drugo ili treće mjesto kao članovi skupine od 3 učenika dodaju se 3 boda, od 3 do 6 učenika dodaju se 2 boda i od 6 do 10 učenika dodaje se 1 bod na bodove koje su stekli prema ocjenama uspjeha u VII. i VIII. razredu osnovne škole.

  -         Učenicima koji su na tim natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na državnoj ili međunarodnoj razini osvojili četvrto i peto mjesto pripada 5 bodova, šesto i sedmo mjesto 3 boda, a ostalim učenicima za plasman sa županijskog na državno ili međudržavno natjecanje pripadaju 2 boda.

  -         Učenicima koji su na natjecanjima iz navedenih predmeta kao pojedinci na županijskom natjecanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto pripada 3 boda za prvo mjesto, 2 boda za drugo mjesto i 1bod za treće mjesto.

  -         Osim nastavnih predmeta navedenih u Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis za hrvatski jezik škola će priznati i rezultate državne smotre LIDRANO

  -         Ako je učenik sudjelovao u nekoliko natjecanja boduje mu se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

  Akoje učenik sudjelovao u natjecanjima iz nekoliko područja važnih zaprogram u koji se upisuje, boduje mu se samo jedan (najpovoljniji)rezultat.

  Dokumento plasmanu na natjecanju (diploma ili sl.) u kojem su, uz podatke onatjecatelju i vrsti natjecanja, navedeni i podaci o osvojenom mjestuna natjecanju pojedinaca ili na natjecanju skupina s brojem članovaskupine, za središnje natjecanje izdaje Agencija za odgoj iobrazovanje, a za županijska natjecanja županijsko povjerenstvo zanatjecanja.  

   

  1. Učenicima,u pravilu završnih razreda osnovnih razreda osnovne škole, vrednuju serezultati koje su postigli na natjecanjima školskih športskih klubovakoja su ustrojena sukladno Propisniku Državnog povjerenstva školskih sportskih klubova osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, pod nadzorom stručnih povjerenstava koja je potvrdilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, i to:

  -         Učenicimakoji su se kao pojedinci ili članovi ekipe plasirali na državno ilimeđunarodno natjecanje pripada jedan bod. Pravo na dodatne bodovedokazuju odgovarajućim uvjerenjima s navedenih natjecanja.

  -         Učenicima koji su na državnom ili međunarodnom natjecanju kao pobjednici ili kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto pripadaju četiri boda, drugo mjesto tri boda i za treće mjesto dva boda.

  -         Učenicima koje je kategorizirao Hrvatski olimpijski odbor od I. do VI. kategorije pripadaju dva boda. Pravo na dodatne bodove dokazuju rješenjem Hrvatskoga olimpijskog odbora o kategorizaciji športaša.

  -         Učeniku koji je sudjelovao na nekoliko natjecanja boduje se samo jedan (najpovoljniji) rezultat.

   

  C.  Akoje učenik sudjelovao na nekoliko natjecanja ili na natjecanjima iz višepodručja, vrsta ili razina, boduje mu se samo jedan (najpovoljniji)rezultat.